Holzbriketts Nestro Hartholz rund
10 kg Folienpaket
96 Pack pro Palette

Brennholz-Express Holzbriketts Nestro Hartholz rund
Brennholz-Express Holzbriketts Weichholz 4-eckig

Holzbriketts Weichholz 4-eckig
10 kg Folienpaket
96 Pack pro Palette

Holzbriketts Nestro Hartholz rund
10 kg im Karton
90 Karton pro Palette 

Brennholz-Express Holzbriketts Nestro Hartholz rund
Brennholz-Express Holzbriketts Hartholz 4-eckig

Holzbriketts Hartholz 4-eckig
10 kg Folienpaket
96 Pack pro Palette

Holzbriketts Nestro Weichholz rund
10 kg Folienpaket
96 Pack pro Palette

Brennholz-Express Holzbriketts Nestro Weichholz rund
Brennholz-Express Birkenbriketts

Birkenbriketts
10 kg Folienpaket
96 Pack pro Palette

Holzbriketts Pinikay Hartholz
mit oder ohne Loch – je nach Verfügbarkeit
10 kg Folienpaket
96 Pack pro Palette

Brennholz-Express  Holzbriketts Pinikay Hartholz